Sürüş değerlendirme

Sürüş değerlendirme kaliteli personel almanız için uygulanan,  şirket araçları tahsis edilen sürücülerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçmek amaçlı yapılan değerlendirme programıdır. Sürücünün ham bilgisi ölçülür, yazılı testte tabi tutulur. Eğitmen gözetiminde 30 dakikalık sürüş,  park becerileri ve zorlu manevralarına bakılır refleksleri ölçülür. Yazılı test ve sürüş değerlendirmesi formları, tarafınıza teslim edilir. Sürüş değerlendirme işe alımlarda yakınlık duyulan bir personelinizin tasarrufunda olduğundan, yanlış alımlar olduğu tespiti ile uygulanmaya başlanmıştır. İşe alınacak sürücünün personeliniz ile yakınlık kurmasından dolayı, işe alınmamalıdır.

Personele araç teslim etmeden önce sürücünüzü biz test ederek. Trafikte oluşan kazaların maddi ve manevi önüne geçiyoruz. Bu uygulama sayesinde hem işe alımlarda, hem de araç tesliminde bu tercihi sizin yerinize profesyonel bir destekle biz yapıyoruz. Sürücünün bireysel olarak tüm sürüş karakterini değerlendirerek yetkili kişiye teslim ediyoruz.