Forklift güvenli sürüş teknikleri

Forklift güvenli sürüş teknikleri forklift kazalarını, bakım ve donanımlarını, doğru yükleme,  boşaltma ve akabinde yaşanan maddi ve manevi kayıpları önlemek Forklift operatörlerinin güvenli sürüş teknikleri eğitimiyle, katılımcılara; uygulamalı olarak tecrübe kazandırmak…
Eğitim süresi (1 tam gün)
Eğitim etapları

Değerlendirme testi ham bilgi
Forklift operatörü, Güvenli Sürüş Teknikleri (Teorik)
Değerlendirme testi son
Konsantrasyon eğitimi
Gizli kaygan zemin
Engelden kaçma
Slalom
Forklift hassas manevraları
Sürüş ve refleks değerlendirme
TEORİK EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
İş Güvenliği tanımı, önemi ve Ekipmanları
Operatör sorumluluk
Tehlike farkındalık
Yaya farkındalık
Yol hakkı
Forklift Güvenlik Kuralları
Forklift Operatörü Görevleri
Devrilme nedenleri
Devrilmeyi Önleme ve Devrilme Durumunda Hayatta Kalma
Görüş Alanı
Uykusuzluk ve Yorgunluk
Hız Limitleri
Takip ve Çalışma Mesafeleri
Yönlendirme ve Dönüş
Ağır İlerleme
Forklifti Durdurma
Geri Manevra ve Parketme
Forkliftten Ayrılma
İstifleme Yöntemleri
Yükleme
Yükleri Güvenli Şekilde Elleçleme
Yol Aktarma Köprüleri
Ağır Ağır Yüke Girme, Yükü Kaldırma
Yükle Hareket Etme Teknikleri
Boşaltma Teknikleri
Farklı Zemin ve Yüzeylerde Çalışma Teknikleri
Yakıt İkmali
Defansif çalışma
Temel ve sınırlı alanda manevra
(Forklift özel) yükseklikte Çalışma
Araç stabilite
Yük bütünlüğü ve seçim
Dok alanı güvenlik
Forklift Nakliyesi İle İlgili İpuçları
Lastikler ve Değiştirme
Özel Durumlar
İşaret Dili ve Anlamları
Yağlama ve Bakım Çizelgesi
Forkliftin verimli ve ekonomik kullanılması uygulamaları
PRATİK EĞİTİM
Programda 7 temel teknik yer almaktadır;
Hassas yük
Yuvarlanan cisim kontrolleri,
Engelden kaçma
Slalom
Ağırlık merkezi ve dalgalanması
Dar alanlardan geçiş,
İnsan toplulukları arasından geçiş